GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

 Garanti sürenizin sona erip ermediği konusunda, lütfen makinanızın garanti süresini kontrol ediniz.

Garantinizin başlangıç ve bitiş tarihlerine dikkat ederek, ürün garantisi ile ilgili tüm konularda firmamıza dönüş yapabilirsiniz.

Kullanma talimatlarının dışında, uygun olmayan şartlarda ve uygun olmayan şekillerdeki hatalı makina kullanımından kaynaklanan arızalarda, ürün garantisi geçersiz olmaktadır.

Makinada halıyı katlayarak yıkamaya çalışmak,

Gereğinden fazla baskı uygulamak,

Uygun olmayan hızda kullanmak,

Fırça ve bant devirlerinde halı yıkamaya çalışmak, hatalı kullanımlara örnek olarak verilebilir ve farklı birçok kullanım hatası da olabilir.

Talimatlara riayet ederek, makineyi kullanmak elbette ki yanlış kullanımların önüne geçecek ve garanti kapsamı dışında kalınmasına engel teşkil edecektir.

Makinada olmaması gereken sesler duyulduğunda, olumsuz bir çalışma şeklinde meydana gelen veya gelebilecek olan sorunları dikkate almayarak, servis istemek ve üretici firmayı bilgilendirmek yerine makina çalıştırılmaya devam edilirse, makinada oluşabilecek birçok probleme zemin hazırlanmış olur.

Her türlü problemde, ses değişiminde veya makinada beliren anormal durumlarda, üretici firma ile iletişime geçerek bu durumun zamanında düzeltilmesi sağlanmalıdır.

Makinalarımızın teslimi ve kurulumu aşamasında, kullanım hatalarının önüne geçmek adına gerekli eğitimler firmamız tarafından verilmektedir.

Verilecek eğitimi ciddiye almayan ve kendi bilgileriyle makine kullanmaya çalışan müşterilerimizin, yaptıkları hatalı kullanım sebebiyle bir çok arıza oluşmaktadır.

Bu konuda çok hassas olup, gelen ekibimizden tam ve donanımlı olarak bilgilerin alınması ve buna istinaden makinenin kullanılması gerekmektedir.

Eğitim ve gerekli bilgileri almadan makina kullanımı  yapılırsa, makinanız  garanti kapsamı dışına çıkabilir.

Makinaların bakımının zamanında ve tam olarak yerine getirilmemesi,

Makinalarımız ile birlikte verilen bakım talimatlarının dikkate alınmaması,

Yağlama işlemlerinin zamanında yapılmaması,

Makinanın konveyör ve bant temizliklerinin ve genel temizliğin aksatılması,

Baskı ayarlarının  yapılmaması gibi birçok noktada, bakım talimatlarıyla ilgili verilmiş olan prosedürlere uyulmamasından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

Makinanın günlük kullanım kapasitesinin aşılmaması gerekmektedir. Günlük kullanım süresi aşıldığında, makinanın birçok noktasında gereğinden fazla zorlanma, gerilme ve aşınma olacağı için bu durum makinanın arıza vermesine sebebiyet verilecektir.

Günlük kullanım kapasitesi aşıldığı zaman, makinanın ertesi gün dinlendirilmesi gerekmektedir.

Özellikle elektronik aksamlar, rulmanlar gibi bölümlerde arıza oluşmaması için belli bir saat sonra, bir süre beklenilmesi ve daha sonra tekrar çalıştırılması uygun olacaktır.

Belirtilen kapasitenin üzerine çıkılır ve makine gereğinden fazla çalıştırılarak yıpratılırsa ortaya çıkan arızalar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Eğitim görmüş ve yetkilendirilmiş operatörlerin haricindeki makina kullanımları neticesinde, kullanım hatalarına bağlı ve istenmeyen arızalar oluşmaktadır.

Yetişmiş ve eğitim görmüş personellerin istihdam edilememesi neticesinde birçok firma maalesef eğitimsiz personelleri makinanın başına geçirerek ve kullanım eğitimi aldırmadan veya buna gerek duymadan makina kullandırmaktadır. Sonuç olarak makina daha hızlı aşınmakta  ve makinada arızalar meydana gelmektedir.

Böyle durumlara sebebiyet vermemek için LÜTFEN firmamızdan eğitim ve bilgi desteği talep ediniz.

Gerekli durumlarda firmamız teknisyen göndererek sizin personellerinizden uygun olan bir kullanıcıya eğitim verip, bilgi aktarımını gerçekleştirecektir.

Eğitim almamış veya tarafımızca bilgilendirilmemiş bir çalışanınızın hatalı makine kullanımından kaynaklanan arızalar, makinayı garanti kapsamı dışına çıkaracaktır.

Genel olarak makinalarımızı fabrika teslimi olarak müşterilerimize satmaktayız. Bu nedenle taşımadan kaynaklanan gevşeme, kırılma, burkulma ve kaza gibi durumlarda oluşabilecek her türlü hasar garanti kapsamı dışındadır.

Bu tarz olayların olmaması için, alıcı firmanın kesinlikle Nakliyat Sigortası yaptırması ve makinalar ile ilgili kendini güvence altına alması gerekmektedir.

Makinanın kurulumunun yapıldığı yerdeki elektrik şebekesine ait voltaj değerlerinin uygun olmaması, voltaj dalgalanmaları, dengesizlikleri, yükselmeleri ve düşmeleri, topraklamanın yetersiz olması veya hiç olmaması gibi unsurlar, bir çok elektronik parçanın yanma veya patlama ile bozulmasına ve dolayısıyla makinanın arızalanmasına yol açacaktır.

Bu ve benzeri durumlara sebebiyet vermemek için makina sahibi işletmenin voltaj dengeleyicisi ve elektrik şebekesi ile ilgili önlemleri almış olması gerekmektedir. Voltaj veya şebekeden kaynaklanan arızalarda, Halı Yıkama Makinası, Sıkma Makinası, Çırpma Makinası, Süpürge Makinası, Manuel Makina gibi tüm makinalarımız garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Elektrik çarpmasından meydana gelebilecek ölümcül kazaların ve makine elektronik parçalarında oluşabilecek arızaların önüne geçmek adına, tüm makinalarımıza ait topraklama işlemlerinin eksiksiz yapılması, uygun topraklama kablosu ve kazıkları ile topraklamanın kusursuz olması gerekmektedir.

Talimatlara uyulmaması nedeniyle meydana gelebilecek her türlü kaza ve arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir.

Özellikle basınçlı hava kullanılması gereken makine aksamlarında yer alan unsurların sağlıklı ve sorunsuz çalışabilmesi için kompresör basıncının yeterli olması gerekmektedir. Aksi halde, özellikle Pnömatik Kapaklı Sıkma Makinaları’ nda kapak açılması ve kapak gevşemesi gibi durumlar oluşacağı için Tambur, Yatak, Kapak gibi bir çok noktada arızalar ve kırılmalar meydana gelecek ve makine garanti kapsamı dışına çıkacaktır.

Otomatik makinalarda hava ile çalışan bir aksan var ise hava basıncının düşmesi, şartlandırıcının düzgün çalışmaması ve benzeri sebepler ile oluşabilecek arızalar garanti kapsamına girmemektedir.

Kompresör ve hava tanklarının bakımlarının zamanında ve eksiksiz yapılması ve garanti ile ilgili sorun yaşamamak için uygun olmayan kompresörlerin kullanılmaması gerekmektedir.

Tarafımızca yapılan kurulum işleminin ardından, bize bilgi verilmeden makinanızın bulunduğu yerden başka bir yere tarafınızca taşınması veya makine aksamları üzerinde tarafınızca değişikliklere gidilmesi ve bazı parçaların sökülerek eksiltilmesi veya eklemeler yapılması ve tarafınızca bakım yapılırken arıza oluşturulması gibi durumlarda makinanız garanti kapsamı dışına çıkmaktadır.

Makinalarda birçok noktada ince ayarlar dediğimiz özel bilgi ve tecrübe gerektiren ve üretici firma tarafından azami dikkat edilen unsurlar tarafınızca yapılan makina yer değiştirmeleri veya bakımları sırasında ihlal edileceği için ilk etapta makinanız sorunsuz çalışıyor gibi gözükse de zaman içerisinde kesinlikle arıza verecektir.

Aksak durumlarla karşılaşmamak ve garanti dışında kalmamak için duyarlı davranıp, firmamız ile iletişime geçerek, taşıma, yer değiştirme ve gerekli bakımlarınız için servis hizmeti alabilirsiniz.

Otomatik Halı Yıkama Makinalarının uygun olmayan ortamlarda ve şartlarda kullanıldığı tarafımızca gözlemlenmektedir. Bu makinalar 3 eksenli hareketler ile çalıştığı için makinanın kurulumunun yapıldığı zeminin kesinlikle düz arazide ve hareket etmeyen sağlam bir yapıda olması gerekmektedir.

Zemin düz olmaz ayrıca hareketli bir zemin olursa makina, ilk zamanlarda kusursuz çalışıyor gibi gözüksede zamanla zemine adapte olmaya çalışmasından dolayı arızalar meydana gelecektir. Böyle durumlarda makina garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Halı yıkama, çırpma, sıkma gibi tüm makinalarımız yüksek devirli ve hareketli makinalar olduğu için zeminin simetrik ve kesinlikle düz  ve terazide olması gerekmektedir.

Eğitim görmüş ve yetkilendirilmiş operatörlerin haricindeki makina kullanımları neticesinde, kullanım hatalarına bağlı ve istenmeyen arızalar oluşmaktadır.

Yetişmiş ve eğitim görmüş personellerin istihdam edilememesi neticesinde birçok firma maalesef eğitimsiz personelleri makinanın başına geçirerek ve kullanım eğitimi aldırmadan veya buna gerek duymadan makina kullandırmaktadır. Sonuç olarak makina daha hızlı aşınmakta  ve arızalar meydana gelmektedir.

Böyle durumlara sebebiyet vermemek için LÜTFEN firmamızdan eğitim ve bilgi desteği talep ediniz.

Gerekli durumlarda firmamız teknisyen göndererek sizin personellerinizden uygun olan bir kullanıcıya eğitim verip bilgi aktarımını gerçekleştirecektir.

Eğitim almamış veya tarafımızca bilgilendirilmemiş bir çalışanınızın hatalı makine kullanımından kaynaklanan arızalar, makinayı garanti kapsamı dışına çıkaracaktır.

Makinaların müşteriye sevkiyatının ardından firmamız tarafından gönderilen servis hizmetimiz gelmeden, makinayı alan firmanın aceleci davranıp makineyi çalıştırması sonucu oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Makinaların kurulacağı yerin servisimiz tarafından görülüp gerekli şartların değerlendirilip varsa eksikliklerin giderilmesi sağlanarak makina kurulumunun yapılması gerekmektedir.

Makina üzerine konulacak olan avadanlıkların makinaya uygun olmaması, hava, yağlama ve diğer sistemlerle ilgili makinaya takılan parçaların uygun olmaması durumlarında meydana gelebilecek, kırılmalar, kopmalar ve diğer arızalarda makina garanti dışında kalacaktır ve tarafımızca verilen servis hizmeti ücretlendirilecektir. 

Sel, yangın, deprem, bina göçmesi ve araç çarpması gibi dış etkenler sebebiyle makinalarımızda oluşabilecek hasarlarda firmamız sorumlu olmadığı için makinalarımız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Üretici firma olarak, makinalarınızı böyle durumlara karşı sigorta ettirmenizi tavsiye etmekteyiz.

Doğal afet neticesinde meydana gelebilecek arızaların giderilmesi hususunda, firmamız ile makinayı satın alan firma arasında protokol  yapılarak uygun şartlarda destek sağlanabilmektedir.

Elektrik motorları ve elektronik parçalarda meydana gelen arızalarda adı geçen malzemeler makina üretiminde kullanılan sarf malzemeleri olduğu için firmamız tarafından garantiye dahil edilmemektedir.

Bu tarz parçalarda arıza oluşması durumunda ilgili parça firmamıza gönderilirse, tarafımızca üretici firmaya sevk edilerek gerekli incelemenin yapılması talep edilecektir. İncelemenin ardından garanti kapsamına giriyorsa birebir ürün alarak ürünün değişmesi, aracılığımızla sağlanacaktır.

Hasarın direkt firmamıza yansıtılması uygun olmadığı gibi, yapılacak protokoller ile bu durumun garanti kapsamı içine alınıp alınmayacağı netleştirilecektir. 

Makinanın kurulumu yapılırken servis ekibimiz tarafından tüm makine aksanlarının yağlanacak ve temizlenecek bölümleri makine sahibine ve kullanıcılarına gösterilmekte ve periyodik olarak yıkama, yağlama ve bakımlarının atlanmadan yapılmasının gereği önemle tavsiye edilmektedir.

Fakat çoğu firma bu konuya gereken hassasiyeti göstermeyerek talimatları harfiyen uygulamadığı için yağlama eksikliğinden kaynaklanan rulman ve zincir arızaları ve kopmaları ile karşılaşılmaktadır.

Makina temizliklerinin ve bakımlarının zamanında yapılmaması sebebiyle de birçok arıza oluşmakta ve büyüyerek daha önemli arızalara neden olmaktadır.

Bu hususlarda makina kullanıcıları sürekli uyarılmaktadır.

Yağsızlık ve bakımsızlıktan kaynaklanan arızaların tespit edilmesi durumunda makina garanti kapsamı dışında kalacaktır. 

TOP