Откријте

Пионер во производството на машини за перење теписи

Висококвалитетни индустриски машини произведени како резултат на истражувањата и развојот поддржани од групи компании фокусирани на една индустрија.

Дуплирај ја својата производност

Намали го времето за работа по клиент, зголеми го приходот. Инвестирајте во вашата иднина со најмоќните машини.

Прегледај технички прашања!

Сме тука за да одговориме на сите технички прашања поврзани со критериумите за избор на машини, гаранциите, упатствата за одржување итн.