Temizlik Makinalarının Tarihsel Gelişimi

/ / Genel

Antik çağ’da insanlar ruhsal olarak kirlenmeyi fiziksel olarak kirlenmek ile birlikte tutmuşlar. Bazı ritüellerde bulunan uygulamalar ile de bu kirliliğin giderilebileceğini düşünmüşler.
Bu amaçla ruhsal kirliliklerinden arınmak isteyen insanlar yıkanıp temiz giysiler giymiş, güzel kokulu çiçekler takarak inandıkları tanrıya ruhsal kirliliklerini dindirmesi için dua edip yakarmışlar. Millattan önce 4000 ‘li yıllarda yaşanıldığına inanılan Sümerliler vücut sağlığı için yıkanmanın doğru bir davranış olduğunu benimsemişlerdir. M.Ö 2000 ‘li yıllarda ise Mısırlılar vücut temizliğine inanarak sık sık saç ve sakal kestirme mecburiyeti getirmişlerdir. Bu döneme denk gelen Hititler’de de aynı durum ruhsal temizlik için geçerli olmuştur.

Romalılar zamanında temizlik uzun yaşamın sırrı olarak kabul edilmiştir. Halkın temizliğini gerçekleştirebilmesi için hamamlar, su yolları, sarnıçlar ve hatta kanalizasyonlar inşa etmişlerdir.

İslamiyet dinine göre ise temizlik temel şartlardandır ve temiz olmayan kişi ibadet etmiş sayılmamaktadır. Bu ve bunun gibi birçok nedenden dolayı insanlar temizliğe uzun yıllardır dikkat etmekte. Sadece vücut değil evlerinde kullandıkları her eşyanın temizliğine dikkat ederek huzurlu bir ortam yaratmayı amaçlamışlardır. Hal böyle olunca temizliği hızlandırmak ve kolaylaştırmak için geliştirilen sistemler ortaya çıkagelmiştir. Temizlik için yeterli görünmeyen el aletleri destekleyici malzeme olarak sabunu ortaya çıkarmış ve katlanarak geliştirilmiştir. Osmanlı döneminde her evde bir banyo bulunuyor olması ve hatta kanalizasyon sistemlerinin sürekli olarak denetleniyor olması temizliğe verilen önemin ve tarih içerisindeki hızlı gelişiminin şaşırtıcılığını ortadan kaldıran en büyük etkendir diyebiliriz. Temizlik makinalarının gerçek sıçrayışı 1950’li yıllarda sanayi devrimleri ve elektronik sistemlerin gelişmiş olmasıdır. 1906 yılında ilk elektriki süpürge ve tek diskli yer yıkama makinelerinin ortaya çıkması, 1954 yılında ise kombine yer yıkama makineleri ortaya çıkmıştır. Mop adı verilen zemin temizleme setleri ise 1969 yılında ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise her temizlik uygulaması için ayrı temizlik makinasının bulunması hiç de şaşırtıcı gözükmemektedir. Halı yıkama makinaları, halı sıkma makinaları, yorgan yıkama makinaları ve zemin temizleme makinaları, buharlı sistem temizlik makinaları ve koltuk yıkama makinaları gibi sistemler sıkça kullanılabilir hal almıştır. Günümüz teknolojisinde ultrasonik dalgalar ile çalışabilen robot süpürgeler hayatımızda rol almaya başlamıştır. Temizlikte önemli bir yer kaplayan eşyalarımız arasında yer alan halılar ve koltuklar için özel geliştirilen makinalar endüstriyel anlamda hizmet veren firmalar tarafından kullanılmaya başlaması ile birlikte çoğu insanın tercihi haline gelmiş olan halı yıkama fabrikaları temizlik makinalarının önümüzdeki yıllarda nasıl gelişebileceği ve daha ne gibi kolaylıklar sağlayacağı hakkında bize ip ucu vermektedir. Euromak endüstriyel temizlik makinaları üreterek teknolojinin bu günlere gelmesini sağlamakla birlikte , temizlik sektörünün vazgeçilmezi haline gelmesini tarihe borçludur.